China ABC

Stanje Tibeta

Tibetska autonomna pokrajina je jedna od pet kineskih autonomnih pokrajina. Nacionalna manjina Zang je subjektivni narod u Tibetu. Ova pokrajina se nalazi u jugozapadnom graničnom području odnosno jugozapadnom delu zaravana Ćingzanga. Tibet se graniči sa Mijamarom, Indijom, Butanom, Sikimom i Nepalom. Granična linija ima 4000 kilometara. Površina Tibeta je 1.22 miliona kvadratnih kilometara što čini 12.8 odsto ukupne površine Kine.

Prosečna visina Tibeta je više od 4000 metara i zbog toga dobije naziv " Greda sveta ". U ovoj autonomnoj pokrajini ima 2.6 miliona stanovnika među njima 2.5 miliona pripadnika nacionalne manjine Zang što čini 96 odsto ukupnih tamošnjih stanovnika. Tibet je provincija sa najmanjim ljudima. Gustina stanovništva samo ima dva po prosečnom svakom kvadratnom kilometaru.