China ABC

Vernici u Sinđiangu

Islamska religija ima veliki uticaj u društvenom životu u Sinđiangu. Sada u ovom području ima 23000 đžamija i drugih mesta za religijskih aktivnosti što je potpuno podmirilo zahtevima vernika.

Sada u Sinđiangu ima više od devet miliona vernika islamske religije iz deset nacionalnih manjina što čini 56.3 odsto stanovnika u Sinđiangu.

Pripadnici mongoliske nacionalne manjine su vernici budističke vere i imaju 40 hrama. U Sinđiangu takođe ima 30 hiljada vernika hrišćanske religije i 24 crkve. Tamo ima i četiri hiljade katolika i 25 crkva. Sem toga, u Sinđiangu ima i više od stotinu pripadnika ruske nacionalne manjine koji su pravoslavci.