China ABC

Kaš

Kaš je nesamo poznat istorijski grad već i jedan od najdrevnijih oaza u dolini Talimu. Kaš je takođe važna baza komercijalne pamuke.

Kaš poseduje bogat turistički resurs. Tamo ima mnogo prirodnih pejzaža i nekoliko zabavnih programa kao što naprimer putovanje u pustinji, eksploatacija na glečeru. U Kašu takođe ima nekoliko groba poznatih ličnosti.

Kaš je svojem dubokom istorijskom kulturom, specijalnim običajem i sopstvenom prirodnom lepotama privlači sve veće domaćine i strane turiste. Čak i ljudi kažu da nije bio u Sinđiangu ako ne dolazi u Kaš.