China ABC

Kanazsko jezero

Kanazsko jezero se nalazi u severnom delu Sinđianga i 150 kilometara daleko od sreza Burkina. Kanaz znači jezero u klisuri. Visina kanazskog jezera je 1374 metara, a dubina je 188.5 metara. Površina jezera je 45.73 kvadratnih kilometara.

U okolini jezera raste ariš, manđurski bor, severna bela jela, omorika i druga dragocena vrsta drveća i brezik. Broj upoznajenih vrsta drveta je oko 800, a takođe ima 39 divljih životinja, 117 vrsta ptica,četiri vrsta amfibija, 7 vrsta riba i više 0d 300 vrsta insekata. Kanazsko jezero je privuklo mnogo turista da dođi da uživaje tamošnju lepotu.