China ABC

Specijalne industrije

Specijalne industrije u Sinđiangu uključi pivaru, mlekarstvo, preradu dragog kamena i drugog desetak industrija. Sem toga, pivo od svežeg mleka, kiselo konjno mleko i hrana i sok od ujgurskih lekova su pozdravljeni na tržištu.