China ABC

Industrija u Sinđiangu

Trenutno singanška industrijska privreda se brzo razvija. Jedan kompletan industrijski sistem od čeličke, ugljne, naftne, mašinske, hemijske, građevinske, tekstilne, šećerne, papirne industrije. Sada Sinđiang je posedovao više od 60 hiljada preduzeća I 2000 proizvoda u vezi sa naftom, ugljnom, metalurgijem, elektroenergijem, tekstilom, hemijskim industrijem, mašinstvom, prehrambenim I drugim industrijama.

U Sinđiangu značajni industrijski projekti uključi Dusanziski ethane objekat, petrohemijski polyester objekat, Manasku elektranu I elektrana u Dajingshanu, Hongzansku fabriku baterije I Dabansku elektranu na vetrenu snagu. Među njima, Dabanska elektrana je kineska najveća elektrana na vetrenu snagu.