China ABC

Istorija Sinđianga

Pre 2000 godina, Sinđiang je jedan deo ujedinjene multinacionalne stare Kine. Od 60 godina do naše ere, tadašnja centralna vlada je locirala odgovarajuće zavode u Sinđiangu za upravljanje tamošnjim poslovima. U narednih 1000 godina, odnosi hipotakse između centralne vlade I Sinđianga nije menjani. Pre 300 godina u dinasitiji Ćinga, centralna vlada je imenovala generala Jili da vlada celim Singangom. 1884. godine, Sinđiang je postao jednu provinciju I dalje pojačao odnose sa unutrašnjim provincijama.

Septembra 1949. godine, Sinđiang je proglašen mirnim oslobođenjem. Prvog oktobra iste godine, narodna republika Kina je osnovana. Sinđiang je kao druge provincije postao autonomno područje na rangu provincije.