China ABC

Geografska sredina

Sinđiang se nalazi u sredini Azije. U Sinđiangu od severa do juga odvojeno se nalaze tri planine Altaj, Tian, Kunlun I dve kotline Đžunger I Talimu. Južni deo od planine Tiana se zove Južni Jiang, a severni deo od planine Tiana se zove severni Jiang. Podruje u kojim se nalaze kotline Hami I Tulufan se zove Istočni Jiang.

U Sinđiangu takođe se nalazi najveći kontinentalna reka Talimu I najveće kontinentalno jezero Boston I najniža kotlina Tulufan. Tamošnja klima je suva, razlika dnevna temperatura je vrli velika, područje Altaja je postiglo record najniže temperature, nasuprotno, područje Tulufan se održava record najviše temperature.

Dve trećine peščara je u Sinđiangu, među njima pustinja Taklamagana je kineska najveća pustinja sa površinom 330 hiljada kvadratna kilometara. A pustinja Gurbantonguta je druga najveća pustija sa 48 hiljada kvadratna kilometara. U Sinđiangu ima bogat resursom gasa I nafte I rudnim resursom.