China ABC

Stanje Sinđianga

Sinđiang je kratko naziv Sinđiang-ujgurska autonomna pokrajina koji se nalazi na severozapadnom delu Kine. Sinđiang je sa 1.66 miliona kvadratnih kilometara, najveća provincija u Kini. Sinđiang se graniči sa osam zemalja, odnosno Mongolija, Federacije Rusije, Kazakstan, Kirkistan, Tađžikstan, Avganistan, Pakistan I Indija. Dužina granice je 5400 kilometara . Sinđiang je provincija sa najdužem gradnicom I najviše graničkih prelaza.