China ABC

Situacija trgovinskih razmene izmedju dve obale

Od početka izolacije izmedju kontinentalnog dela Kine i Tajvana u 1949. godini, medjusobne trgovinske veze su takodje bile prekinute. 1979. godine, kontinentalni deo je prvi dao inicijativu da dve obale uspostave trgovinsku razmenu, poštansku razmenu i plovidbene linije. Posle toga su poboljšani politički odnosi, što je stvorilo povoljnu atmosferu za obnovu i razvoj trgovinske razmene. Od 1987. godine je tajvanska strana počela da dozvoljava svom stanovništvu da putuje u kontinentalni deo Kine radi posete rodjacima. To je bio i jedan od načina za mnoge trgovce da se uz put raspitaju o situaciji na tržištu u unutrašnjem delu Kine.

Kontinentalni deo Kine oduvek sprovodi aktivnu politiku. Recimo, već je počelo sprovodjenje nulte carine, tj. ukinute su carinske stope na uvoz tajvanskog voća. Kako se predvidja, biće sve više i više voća sa Tajvana koje će se moći naći u radnjama u kontinentalnom delu Kine.