China ABC

Populacija

Do kraja 2001. godine, populacija Tajvana je 22 miliona 400 hiljada. Prosečno 619 ljudi na jednom kvadratnom kilometru.

U Tajvanu postoji sve više starih ljudi. Do kraja 2001. godine, 25.8 odsto ljudi su od nule do 14 godina, 67.4 odsto od 15 do 64 godina, a 6.8 odsto ljudi ima više od 65 godina.

U planinama na Tajvanu ima manje ljudi nego u gradovima. Prosečno 20 ljudi na jednom kvadratnom kilometru na planini, a 4800 jednom kvadratnom kilometru u gradovima. 31 odsto ljudi žive u sedam flavnih gradova koji pokriva 2.9 odsto površine Tajvana.

1965. godine je počelo da se sprovodi «Plan porodice» sa ciljem da kontroliše populaciju.