China ABC

Kina i «Protokol Montreala»

U proteklih deset godina, Kina se aktivno učestvuje u međunarodnostim delatnostima za zaštitu ozona. Kina je 1986. godine i 1987. godine odvojeno uputila predstavnika da se učestvuju u sastanku za zaštitu ozona i potpišu protokole. 1989. godine, Kina je zvanično učanila u konvenciju i na konferenciji ugovornih zemalja prvi put podnela plan o ustanovanju multilateralne fondacije za zaštitu ozona. 1990. godine, Kina je aktivno učestvovala radu revidiranja pakta. 1991. godine, Kina je zvanično učlanila u plan revidiranja protokola Londona i blagovremeno osnivala kencelariju rukovodećeg tima sačinjen od 15 ministarstva, odeljenja i preduzeća i zadužan za sprovođenje protokola. 1992. godine ova kanceralija je izradila «Državni plan o smanjenju potrošnja ozona postepeno» koji je ratifikovao Državni savet 1993. godine. 1994. godine je izrađena dopunjeni plan pomenutog plana. 1995. godine, ova kanceralija je izradila strateško istraživanje u osam industrijskih grana što je dobio podrškumultirateralne fondacije.

Do sada, kraz Svetska banka, kancelarija OUN za eksploataciju, organizacija OUN za industriju i razvoj, kancelarija OUN za regulisanje sredine i druge zemlje kao SAD, Kanada, Denmark, Kina je komitetu Multilateralne fondacije prijavila i dobila ratifikovanja 156 projekata, dobila je 105 miliona dolara. Ako ovi projekti su završeni, materijal pod kontrolom će biti smanjen za 31.8 hiljada tona.