China ABC

Kina ulože velike napore u ispunjavanje međunarodnih ekoloških ugovora

Kina aktivno ispunjava obavezu koji je potrebano da preuzme kad učestvuje u međunarodnim ekološkim ugovorima. Kina je takođe izradila aktivni i pragmatični plan akcije kao što na primer, Kina je izradila «Državni plan o smanjenju potrošnja ozona postepeno» i «državni izveštaj rada ispunajvanja pakta raznovrsnosti živa bića».