China ABC

Kineska ekološka zaštitna fondacija

Kineska ekološka zaštitna fondacija je osnovana aprila 1993. godine. Fondacija je bezrentabilna društvena grupa sa kompetencijem pravnog lica. Fondacija je takođe prva nevladina fondacija za zaštitu sredine. Fondacija je prema principu "sakupljanja novčanog sredstva iz naroda i ulaganja sredina u komunalne poslove", putem raznovrsnih kanala i načina sakupljava novčano sredstvo i ga upotrebi u podsticaju ličnosti ili organizacija koji su dali veliki doprinos zaštiti sredine.

Vajbsait Kineske ekološke zaštitne fondacija: http://www.cepf.org.cn/