China ABC

Napredak u radu u vezi sa zaštitom sredine

Uz neprestane napore u proteklih 30 godina, Kina je postigla očigledne rezultate u poslu očuvanja sredine. U procesu regurisanja privrednog struktura i povećanja unutrašne potražnje, Kina je jačala rad očuvanja sredine. Gladajući iz cele situacije, tendencija pogoršavanja ekološkog zagađenja je pod kontrolu. Kvalitet sredine u delim gradovima je poboljišava što je dao doprinos sprovođenju tragedije održivog razvoja.

Kineska vlada pridaje veliki značaj radu ekološke zaštite

Od 1997. godine, kineska vlada je uzastopno održavala simpozijum tokom perioda dve konferencije i na kojima slušavaju radni izveštaj o ekološkom očuvanju i smeštaju dalje rad. Kineski rukovodioci smatraju da se ekološko očuvanje tiče bezbednosti sredine. Supsistancija očuvanja sredine je očuvanje proizvodne snage. Zato treba da pod naporima lokalnih vlada uspostavi i usavršava kompleksni mehanizam za donošenje odluke između očuvanja sredine i razvoja.

U reformi državnih organizacija, funkcija zavoda za ekološko očuvanje je neprestano pojačana. 1988. godine, državni ekološki zavod je zazavisan kao direktni zavod pri Državnom savetu. 1993. godine, ekološki zavod je podignut na nivo zameničkog ministarstva.1998. godine, ekološki zavod je podignut na nivo ministarstva i zamenjen naziv kao Državna glavna direkcija za ekološko očuvanje.

Ekološko zagađenje je pod kontrolu

Ovih godina, Kina je zatvorila i zabranila 84 hiljada malih preduzeća sa velikom zagađenjem. Među 238 hiljada industrijskih preduzeća sa zagađenjem, više od 90 odsto preduzeća je ostvarilo cilj da glavne otpadne stvari izvode na standard pustenja.

Etapni rezultati takođe su postignuti u projektu popravljanja zagađenja u važnim područjima koje je potvrdila centralna vlada. Stepena zagađenja u matičkom toku reke Huai je očigledno olakšena. Stepena zagađenja u područjima reke Hai i reke Liao je takođe smanjena. Tendencija pogoršavanja vodnog kvaliteta u jezeru Tai je preliminalno pod kontrolu. Sem toga, stanje popravljanja zagađenja u drugim područjima se razvija ka opštimističkom pravcu.

Zaštita i izgradnja ekosredine je pojačano

U Kini je sprovođena orijentacija balansiranja borbe protiv zagađenja i ekološkog očuvanja, ekološkog očuvanja i ekološke izgradnje i neprestano se pospešava korak ekološkog očuvanja i izgradnje.

U Kini sada je ukupno izgrađeno 1227 raznovrsnih rezervata sa površinom 98.21 miliona hektara što čini 9.85 odsto kineskog zemljišta. Kina je takođe radifikovala četiri ekološke provincije i 200 probnih punkata izgradnje ekološke zone.

Odgovarajući zavodi su vodili obimno zatvorenje planina i gajenje drveta i ukupna površina iznosi 77.8 hiljada hektara. U 13 provincija je zaustavljena seča prirodne šume. Stopa pokrivenosti je 16.5 odsto.

Napredak u izgradnji ekološka prava

Da sada Kina je revidirala «Zakon protiv zagađenja atmosfera», «Zakon protiv zagađenja vode», «Zakon o očuvanju morske sredine». Kina do sada ukupno lansirala šest zakona u vezi sa zaštitom sredine, deset zakon o korišćenju resursa i 30 propisa o očuvanju sredine. Sem toga, kineska vlada je takođe lansirala više od 90 pravilnika o očuvanju sredine i izradila 430 državnih kriterijum očuvanja sredine, a 1020 lokalnih kriterijum očuvanja sredine.

Povećeno ulaganje u zaštitu sredine

Od 1996. godine do kraja 2000. godine, ulaganje u zaštitu sredine iznosi 360 milijardi juan što je povećano za 230 milijardi juan nego perioda između 1990. godine i 1995. godine što čini 0.93 odsto GDP. Posebno ovih godina, u dugoročnoj državnoj obveznici koje je emitovala centralna finansija ima 46 milijardi juana za borbu protiv zagađenja i izgradnju ekosredine što je igrao pozitivnu ulogu u poboljšavanju kvaliteta sredine, stimulisanju unutrašne potražnje i unapređivanju rasti privrede.

Podignuta građanskih svesti zaštite sredine

Elan celog društva za zažtitu sredine je sve već visok. Od 1998. godine do 1999. godine, Državna glavna direkcija očuvanja sredine, Ministarstvo prosvete i obrazovanja su zamolili Centar za istraživanje državne situacije pri Pekinškom univerzitetu da vodi anketu po deset hiljada domaćinstva stanovnika u 139 sreza u 31 provincija. Rezultat ankete je pokazao da je ekološko pitanje već izazivalo veliku zabrinutost društva. Obrazovanje očuvanja sredine je učvršćen u dobrovoljnom obrazovanju devete godine. Izgradnja zeleznih škola i zeleznih zona je igrala sve veću socijalnu ulogu.

Kineska vlada oduševljava učešče građana u delastnosti očuvanja sredine. 12369 je postao telefonski broj za prijavljenje slučaja podrivanja sredine. Istovremeno, kineska vlada je jačala snagu objavljenja ekoloških infirmacija.