China ABC

Izgradnja rezervata

Kineski prvi rezervat je rezervat Dinghušan koji je ograničen 1956. godine u provinciji Guangdong. Rezervat Sanjiangjuan koji je ograničen avgusta 2000. godine je rezervat sa najvećem površinom(316 kiljada kvadratnih kilometara), najvišem visinom (više od 4000 metara) i najbogatim raznovrsnosću životinja. Ovaj rezervat se nalazi u području izvora reka Jangcea, Žute reke i reke Lancang. Do krajem 2002. godine, u Kini je ukupno izgrađeno 1757 raznih rezervata sa površinom 132.95 miliona hektara što čini 13.2 odsto površine kopnenog žemljišta. Ovi rezervati su igrali važnu ulogu u sprečavanju erozije zemlje i pomiranja vode i poboljšavanju lokalnih malih klima. Provincija sa najvišim rezervatima je Junnan u kojoj se nalazi 152 rezervata sa površinom 2.8 moliona hektara. UNESKO je ubrojila 22 rezervta uključujući Vuolong, Điudžaigou u provinciji Sičuan, Čangbaišan u provinciji Jilin, Dinghušan u Guangdong, Baišuijiang u Gansu kao svetska zona za očuvanje ziva bića.