China ABC

Očuvanje raznovrsnosti živa bića

Kao jedna od zemalja koji su ranije potpisale «Pakt raznovstnosti živa bića», Kina aktivno učestvuje u međunarodnim poslovima u vezi sa ovom paktom i izrazi svoje mišljenje po pitanjima o ispunjenju svojih obećanja prema paktu. Kina je takođe jedna od malobrojnih zemalja koji su prvo izvršile plan akcije određen u paktu. «Plan akcije za očuvanje kineske raznovrsnosti živa bića » koji je izrađen 1994. godine je pružio pravni osnov za delatnosti očuvanja ekosredine. Prema «Zakonu očuvanja divljih životinja», krivične delatnosti koji podrivaju resurse divljih životinja će biti kažnjene, čak i presuđena smrtna kazna.

Odgovarajuće organizacija kineske vlade polanjaju veliku pažnju efikasnim očuvanju resursa bića. Januara 2003. godine, Kineska akademija nauke je inicirala da pokreta projekat za očuvanje biljaka u ivici opasnosti i planirala da će povećati vrsta u 12 biljnih parka od 13 hiljada do 21 hiljada za 15 godina i izgraditi najveći biljni park sa površinom 458 kvadratnih kilometara u svetu. U ovom projektu, novčano sredstvo koji je investirano u sakupljanje dragocenih biljaka u ivici opasnosti iznosi 300 miliona juana i da će izgraditi gensku komoru u Ćinlingu, Wuhanu, Sišuangbannau i Pekingu.

Rezultati je takođe postignuti u projektu spasivanja divljih životinja u ivici opasnosti. 250 centara za izrođenje divljih životinja je ustanovano u Kini i tereti se objekat spasivanja sedam grupa životinja uključujući i panda. Broj panda koji je dobila naziv živ fosil se odžava više od 1000 i njihova životna sredina se neprestano poboljšava. Uz pomoći međunarodnih organizacija za očuvanje životinja i jačanje snage borbe protiv ilegalnih lovljenja, broj ostalih šest vrsta životinja u ivici opasnosti takođe se poveća.