China ABC

Zaštita močvara

Od potpisivanja «pakta međunarodnog močvara» 1992. godine, kineska vlada je aktivno spašavala i obnovila resurse močvara. Velika površina pokvarenog prirodnog močvara je dobijena očuvanje. Do kraja 2002. godine, u Kini je ustanovano 353 rezervata raznovrsnih močvara. Među njima 21 sa površinom 3.03 miliona hektara je ubrojeno u listi međunarodnih važnih močvara.

Od novembra 2000. godine, u Kini je sprovođen «Plan očuvanja močvara» koji je izradilo 17 zavoda uključujući Zavod šumarstva i Državni savet. Prema ovom planu, do 2010 godine, Kina će suzbiti tendenciju smanjenja površine močvara zbog ljudskih delatnosti. Do 2020 godine, Kina će postepeno obnoviti izgubljene močvare.