China ABC

Stanje ekosredine

U prošlih nekoliko godina, Kina je postigla velike rezultate u očuvanju šume i pošumljivanju. Do 2002 godine, površina vaštačne šume već je premašio 46 miliona kiloherca čime je zauzima prvo mesto u svetu po brzini pošumljivanja. Ovih godina površina pod zelenilom se brzo raste. Stopa pokrivenosti već je potignuta iz 14 odsto 1998. godine na 16.55 odsto 2002 godine i površina šume je 158 miliona kiloherca. Prema planu održivog razvoja i izgrađenja zelene Kine, Kina će podignuti stopa pokrivenosti na 20 odsto pre 2010 godine.

Dezertifikacija

Kina je jedna od zemalja koji terete najjače povređenje dezertifakacije. Iako ovih godina Kina je postigla očevidne rezultate u popravljanju peščane oluje i izgradnju ekosredine, celokupna tendencija pogoršavanja nije suzbijena. Prema rezultatu 1999. godine, površina dezertiranog zemljišta je premašio 1.74 miliona kvadratnih kilometara što čini 20 odsto ukupne površine zemljšta i što se proširi po brzini 3400 kvadratnih kilometara svake godine. Sada proizvodnje i život 170 miliona stanovnika su ugroženi od dezertifakacije i privredni gubitak zbog dezertifikacije je više od 5.4 milijardi juan svake godine.

Erozija zemlje i pomiranje vode

Erozija zemlje i pomiranje vode su najobičnije geološke stihije i pitanja sredine koji podrivaju kineske zemljne resurse. Područje zaravana lesa je najteško mesto erozije zemlje. Po ovom pitanju, opšte stanje u Kini je toga što brzina popravljanja je sporije od pokvarenja. Trenutno trećina obrađivane zemlje je pretrbela povređenje erozije zemlje. Težina zemljšta koji je razjedano svake godine iznosi više od pet milijardi tona.

Močvar

U Kini ima oko 66 miliona hektara močvra što čini 10 odsto površine močvra u svetu i čime Kina zauzi prvo mestu u Aziji a četiri mesto u svetu. Od 90 godina prošle ere, Kina je, uz podizanje spoznanje važnosti močvra, preduzela niz efikasnih mera u očuvanju i korišćenju močvra i na svakakvom stepenu je očuvala močvar i njegovu raznovrsnosti životinja i biljaka. Međutim, pod dvojnim pritiskom porasti stanovnika i privrede, naklanjanje ljudskih života i proizvodnje na močvarani resurs i podizanje eksploatacije je direktno prouzrokovalo podrivanje močvara. U poslednih 40 godina, oko 50 odsto morska obala, 13 odsto jezera i 78 odsto prirodnih močvara je nestalo. Vrsta vodnih biljaka je smanjena za 24, a vrsta riba je smanjena za oko 50. podrivanje močvaranih resursa teško ugrozi sredinu opstananka stanovnika i razvoj privrede. Sada kineska vlada neprestano pojača snagu očuvanja močvara.