China ABC

Naučno-istraživačka saradnja Kine sa drugim zemljama

Kina dok razvija nauke i tehnologije vlastitim snagama, posvećuje veliku pažnju i korišćenju međunarodnih naučnih resursa. Kina je obavila za naučno istraživanje obimnu međunarodnu razmenu i saradnju, aktivno učestvujući u dotičnim međunarodnim aktivnostima, poslala je veći broj naučnika i drugih stručnjaka u studijski boravak u inostranstvu. Ona je stranim naučnim institutima otvorila svoj plan za istraživanje fundamentalnih nauka i plan za istraživanje visokih i novih tehnologija,ohrabruje i prihvata svoje sugrađane koji studiraju u inostranstvu da u raznim oblicima doprinesu razvoju nauka u zemlji.

Kineski naučnici takođe uzimaju učešće u velikim međunarodnim naučno-istraživačkim projektima. Na primer, učestvovali su u planu genova čoveka i uspešno obavili preduzeti deo posla.

Godine 2003. Kina i Evropska unija su zaključile program "Galileo".Saglasno ovom programu, Kina će učestvovati u proizvodnji i lansiranju izvesnih satelita, u eksploataciji tehničkih proizvoda i izradi standarda. Kina je takođe učestvovala u međunarodnom programu probnog reaktora termo-nuklearne fuzije i u drugim istraživačkim programima.

Kina je u saradnji sa drugim zemljama stvorila mešovite naučne ustanove, među kojima i ustanove u SAD i Britaniji.