China ABC

Nauka u Kini

Poslednjih godina kineska vlada je oživotvoreći strategiju preporoda države putem nauke i prosvete,povećala investicije u naučno istraživanje i tehnološki razvoj, tako da je 2003. uložila 150 milijardi juana ili 1,35 odsto društvenih proizvoda.

Kineska vlada je izradila razvojni program koji obuhvata fundamentalno istraživanje, razvoj visokih i novih tehnologija, poljoprivredu, kosmonautiku i odbrambenu nauku i tehniku. Program je sastavljen pod organizacijom Ministarstva nauke i tehnologije.Instituti ako pobede u javnoj licitaciji, dobiće namenska finansijska sredstva za preuzeti zadatak.

Kina je već stekla sposobnost relativno sveobuhvatnijeg istraživanja i razvoja nauke i tehnologije.U nekim oblastima fundamentalnog istraživanja kao i u pojedinim visokim i novim tehnogijama Kina se približila ili dostigla svetski nivo.Po naučnim traktatima objavljenim u svetskim časopisima Kina je 2003. bila na petom mestu. Povećava se u Kini i broj zahteva za registraciju patent prava. Kineska moć stvaralaštva stalno jača.