China ABC

Pekinški univerzitet

Pekinški univerzitet je u Kini državni univerzitet poznati po njegovim odličnim postrojenjima za obuku i istraživanje kako na polju umetnoti tako i na polju nauka. Osnovan 1898, to je jedan od najstarijih univerziteta u Kini.

Pekinški univerzitet ima pet škola:škola humanistike,škola društvenih nauka,škola nauka,škola informatike i škola medicine. Univerzitet ima 42 fakulteta, 216 istraživačkih centara,18 kliničkih i pratećih bolnica.Fakulteti zapadnih jezika, istorije, fizike i biologije su u zemlji takođe čuveni.

Trenutno u univerzitetu ima 15,000 studenata, a oko 12,000 na postdiplomskom I doktorskom studiju. Univerzitet je privukao i mnoge strane studente.

Univerzitetska biblioteka je najveća u Aziji,čuva umalo 6,300,000 knjiga. Ako želite da detaljnije saznate Pekinški univerzitet, molimo jedan log na http://www.pku.edu.cn/