China ABC

Opšti opis

Poslednjih godina Kina je uveliko povećavala broj prijema novih studenata u državnim univerzitetima I visokim školama tako da je njihov ukupan broj povećan za nekoliko puta u poređenju sa 1998. I dostigao oko 20 miliona studenata. Proporcija primljenih se povećala od 10% to 17%.

Danas Kina ima oko 3,000 univerziteta I visokih škola, među kojima su 1,300 javnih, 1,200 privatnih I drugih ustanova za kontinuiranu edukciju. Ove ustanove nude vanrednim studentima opciju dve ili tri godine studija, dok tradicionalne nude za redovne studente opciju četiri godine studija,za diplomirane opciju dve godine studija, a za postdiplomce opciju tri godine studija.

Najbolji univrziteti u Kini pogotovu istraživački su javnog karaktera.Privatne škole se brzo razvijaju, međutim i po reputaciji I po nivou zaostaju za javnima.