China ABC

Vanškolsko obrazovanje

Kina raspolaže i veći broj organa za vanškolsko obrazovanje. U njih spadaju omladinski ili pionirski dom, centar aktivnosti,vanškolski tečaj,obrazovanje preko interneta. Kineski tinajdžeri u njima uče muziku, koreografiju, slikarstvo, zanat i uzimaju privatne časove za popravku rezultata.