China ABC

Osnovno obrazovanje

Osnovno obrazovanje se odnosi na decu kada ispuni šest godina. Saglasno kineskom pravu o obaveznom obrazovanju, đaci ne treba da plate školarinu, već samo troškove za udžbenike i prateće troškove u godišnjem iznosu od nekoliko stotina juana.

Osnovno obrazovanje traje šest godina, nudi sledeće predmete:kineski jezik, matematika,nauka, strani jezik, moralno vaspitanje, muzika, sport i ostalo. Kina ima više od 400,000 osnovnih škola,broj registrovanih osnovaca iznosi 120 miliona, osnovne škole pohađa više od 98 odsto dece školskog doba.

Ogromna većina osnovnih škola u Kini nisu privatne, osnovci u gradskim naseljima pohađaju geografski najbliže škole,dok u seoskim područjima po pravilu u internatima.