China ABC

Predškolsko obrazovanje

Predškolsko obrazovanje se odnosi na predškolsku decu od 0 do 6 godina,obavlja se uglavnom u dečjim vrtovima. Ministarstvo za obrazovanje Kine je proglasilo Program za predškolsko obrazovanje koji se ostvaruje u odnosu na decu u oblastima spoznaje, jezika, brojeva i životnih navika.

Dečji vrtovi u Kini primaju obično decu od tri do šest godina, pojedini primaju još manju decu.Kina ima oko 150,000 dečjih vrtova, samo svako treće dete u njima prima obrazovanje, ostalo se nalazi pod roditeljskom negom.

Dečji vrtovi u Kini su podeljeni na javne i privatne. Javni su iskusniji i naplaćuju manje. Privatni su elastičniji i prilagođuju se tržišnim potrebama. Broj privatnih dečjih vrtova biva sve veći i već čini trećinu.