China ABC

Najobimnije obrazovanje u svetu

Kina je najmnogoljudnija zemlja, ima najobimnije obrazovanje u svetu. U svim kineskim školama više od 200 miliona lica primaju obrazovanje.

Kinesko obrazovanje je podeljeno na predškolsko,osnovno, srednje i visoko obrazovanje. Obavezno obrazovanje traje devet godina. Učenici u etapi obaveznog obrazovanja ne treba da plate školarinu,već samo troškove za udžbenike i prateće troškove u iznosu od nekoliko stotina juana.

Sada više 90 odsto dece prima obavezno obrazovanje.Kineska vlada želi da sva deca mogu da pohađaju školu i da osnuje svetske univerzitete.

Javno obrazovanje je glavnina u kineskom obrazovanju.U poslednjim godinama se razvija i privatno obrazovanje.