China ABC

Pregled modernog kineskog građevinarstva

Moderno kinesko građevinarstvo označava građevinarstvo od sredine 19.veka na ovamo.

Od Opijumskog rata 1840. do proglašenja Narodne Republike Kine 1949. u kineskom građevinarstvu se zapažalo mnoštvo stilova, istočnih i zapadnih. U ovom periodu tradicionalne kineske građevine po količini su još uvek bile dominatne, međutim komercijalne zgrade kao što su pozorišta, restorani, hoteli i robne kuće, počeli su da probiju strukturalni šablon i proširivali prostor socijalnim aktivnostima. U Šangaju, Tjencinu i drugim gradovima sa koncesijama, pojavile su se građevine zapadnog stila. Neke moderne građevine podignute u ovom periodu takođe su spojile novu funkciju, tehnologiju i formu sa tradicionalnim kineskim stilom.

Posle proglašenja Narodne Republike Kine 1949. kinesko građevinartvo je stupilo u novi period, koje po broju, obimu, kategoriji i savremonsti probilo je šablonski limit i pokazalo potpuno novi lik. Od 80.godina prošlog veka na ovamo, kinesko građevinarstvo se još više otvorilo prema novim idejama i nastavlja da razvija svakojake građevinske elemente i stilove.