China ABC

Vrtovi

Kineski vrtovi sa bogatom baštinom uživaju u svetu dobar glas. Još pre 3000 godina, za vreme dinastije Džou, u Kini se već pojavio dvorski vrt. Raznovrsni vrtovi u kineskim gradovima obezbedili su sebi mesto u tri svetska sistema vrtarskog građevinarstva.

Kinesko vrtarsko građevinarstvo je posvećeno ogromnim imperatorskim vrtovima i prefinjenim privatnim vrtovima. Svi su vrsne kombinacije prirodne lepote i veštačkog pejzaža. U njima su reka, brda i stena stvorili umetnički ambijent u zajednici sa cvećem, drvećem, dvorištima i mostovima, a takođe i sa ukrašenim vertikalnim i horizontalnim natpisima u građevini.

Kineski vrtovi mogu biti podeljeni na tri vrste. Prvi reflektuje praktičnu teoriju, moralnu i političku vrednost kao i osećanja društvene odgovornosti za što se zalaže Konfucijanizam. Drugi reflektuje natprirodnu težnju za prirodnim i pomirljivim samousavršavanjem što Taoizam naglašava. Treći reflektuje emociju vlasnika nastalu od posedovanja vrta. Čuveni imperatorski vrt Juanmingjuan ili stara Letnja palata, Nepromenljiv taoistički hram na planini Ćingčeng u Sečuanu i vrtovi izvesnih kulturnih ljudi, uzorci su za ove tri vrste vrtova.

Za razliku od kineskih vrtova, zapadni vrtovi mnogo uvažavaju

geometričke principe i građevinsku konstrukciju. Kineski vrtovi pridaju pažnju da je čovek integralni deo prirode, te uvažavaju prirodni pejzaž i osećanja posetilaca.

Vrtovi u Sudžouu

Klasični vrtovi u gradu Sudžouu najbolje pokazuju umetničke karakteristike kineskih vrtova, uključeni su u svetsku listu kulturne baštine 1997. Istorija vrtova u Sudžouu već traje više od 2000 godina. Danas je sačuvano najmanje 10 poznatih vrtova. To su po pravilu mali vrtovi gde su veštačke gorice i drveće u saglasnosti sa prirodnim pejzažem, imitirajući poezijski ambijent po uzoru iz stihova dinastija Tang i Song. Paviljoni, jezerca i mostići stvaraju kompletan i harmoničan prizor, bez obzira na veoma ograničen prostor. Među najpoznatijim vrtovima u Sudžouu su: Paviljon ljuljajućih talasa, Lavov gaj, Vrt nespretanog administatora i Vrt zadržavanja.

Juanmingjuan ili stara Letnja palata

Juanmingjuan najpoznatiji kineski imperatorski vrt nalazi se u Pekingu. Ova palata kombinuje građevinske stilove vrtova svih delova Kine. Ona koristi i izvesne zapadne građevinske stilove što je čini raskošnijim i fascinatnijim. Stara Letnja palata je kako je navedeno, vrt iznad svih vrtova, uživa lepu reputaciju i u Evropi i imala je određen uticaj na evropske vrtove u 18.veku. Ova velelepna palata je spaljena i uništena 1860. od strane invazione britansko-francuske vojske.