China ABC

Glavne religije u Kini

Budizam

Pre ili posle prvog veka naše ere budizam je unesen u Kinu, a posle 4.veka naše ere je popularisan i postepeno je postao najuticajna religija u Kini. Kineski budizam je sastavljen od tri jezičke porodice, to jest Kineski budizam, Tibetski budizam i Bariski budizam. Tri porodice imaju oko 200 hiljada sveštenika. Sada više od 13 hiljada budističkih hramova u Kini se otvara prema svetu. U Kini postoji 33 budističke škole i oko 50 vrsta budističkih publikacija.

Tibetski budizam pripada jednoj porodici kineskog budizma koji se populariše uglavnom u Autonomnoj pokrajini Tibet, Autonomnoj pokrajini Unutrašnjoj Mongoliji i provinciji Ćinhaj. Oko 7 miliona pripadnika narodnosti Tibet, Mongolija,Jujgu, Menba, Loba i Tu ispovedaju tibetski budizam. Bariski budizam ispoveda oko milion pripadnika narodnosti Taj, Bulan,Ačang i Va koji živi u autonomnom okrugu tajske narodnosti u Sišuanbana, autonomnom okrugu narodnosti Taj i Đingpo u Dehongu i području Simao u jugozapadnoj kineskoj provinciji Junnan, a vernici kineskog budizma su uglavnom pripadnici hanske narodnosti iz raznih krajeva Kine.

Taoizam

Taoizam je sasvim kineska domaća religija, nastao je u drugom veku naše ere i ima istoriju dugu od 1800 godina.Taoizam je nasledio drevno verovanje u natprirodne sile i pretke. U Kini postoji više od 150 taoističkih hramova sa oko 250 hiljada sveštenika i sveštenica.

Islam

Sedmog veka naše ere islam je unesen u Kinu. Većina od 18 miona pripadnika narodnosti Huej, Ujgur,Tatar,Kirgiz, Kazah, Uzbek, Dongsja, Sala i Baoan ispoveda islam. Veliki broj kineskih muslimana koncentrisano živi u Sinkjang-ujgurskoj i Ninsja-huejskoj autonomnoj pokrajini i u provincijama Gansu, Ćinhaj i Junnan. Sada u Kini postoji više od 30 hiljada džamija i 40 hiljada imama.

Katolicizam

Od 7.veka naše ere katolicizam je nekoliko puta unesen u Kinu.Nakon opijumskog rata u 1840 godini on je opširnije unesen u Kinu. Sada u Kini ima oko 5 miliona katolika i katolikinja, oko 5 hiljada katoličkih crkvi i 12 katoličkih bogoslovija. Tokom poslednjih 20 godina, oni su pripremili više od 1500 mladih sveštenika, a 100 od njih je upućeno u inostranstvo za specijalizaciju.

( slika: katolička crkva u Vangfuđinu u Pekingu )

Hrišćanstvo

Početkom 19.veka naše ere hrišćanstvo je unesen u Kinu, a nakon opijumskog rata u 1840.godini je opširnije unesen u Kinu. Godine 1950. osnovan je komitet trostrukog patriotskog pokreta protestanskih crkvi. Sada u Kini ima oko 10 miliona hrišćana, 18 hiljada sveštenika , 12 hiljada hrišćanskih crkvi