China ABC

Sadašnje religijsko stanje u Kini

Kina je mnogoverska zemlja. Kinezi ispovedaju uglavnom budizam,taizam, islam, katolicizam i hrišćanstvo.

Prema nepotpunim podacima,sada u Kini postoji oko 100 miliona veroispovednika, više od 85 hiljada religijskih prostora, preko 3 hiljade verskih udruženja i 74 religijske škole.

U Kini nacionalna religijska tela uključuju Kinesko udruženje budista,Kinesko udruženje taoista, Kinesko udruženje islama, Kinesko patriotsko udruženje katoličke crkve, Kineska katolička bogoslovija, Komitet trostrukog patriotskog pokreta protestanskih crkvi i Kineski hrišćanski savet. Sva verska tela biraju svoje vodje i rukovodeća tela na osnovu sopstvenih pravila.