China ABC

Važni nacionalni praznici u Kini

Skoro svaka narodnost u Kini ima svoj važni praznik. Na primer, Tibetanci proslavljaju Novu godinu po tibetskom kalendaru. Pripadnici tajske narodnosti proslavljaju praznik prskanja vodom. Pripadnici Jiske narodnosti proslavljaju praznik baklje. Narodnost Bej proslavi praznik « 3.mart». Narodnost Džuang ima festival pevanja, a pripadnici Mongolske narodnosti svoj važni praznik proslavljaju festivalom Nadamu.Neke kineske lokalne vlade praknik svoje narodnosti potvrdjuju kao odredjeni prakznik, kao što su Nova godina po tibetskom kalendaru i prakz Kurban i drugi.

Kurban-bajram

Kurban je islamski godišnji tradicionalni praznik. Kurban-bajram je zajednički praznik pripadnika kineskih narodnosti Huej,Ujgur, Kazak, Uzbek, Tadžik,Tatar, Kergiz, Sala,Dongsjan i Baoan koji veruju islam. Praznik se proslavi 10. decembra po muslimanskom verskom kalendaru. Uoči praznika, svaka porodica mora da pročisti stan i priprema raznovrsnu prazničnu hranu. Rano ujutro na dan praznika, svečano ubučeni muslimani idu u džamiju gde čuju recitaciju Korana. Svaka porodica kolje jagnje i govedu i priprema prazničnu hranu u čast prijatelja i rođaka.

Za proslavu Kurban-bajrama, pripadnici Ujgurske narodnosti u Sinkjangu organizuju festival, a pripadnici Kazačke, Kirgizičke, Tadžičke i Uzbekiške narodnosti organizuju takmičenje u rvanju,konjske trke i trke za sticanje jagnjeta.

( slika: Kineski muslimani proslavljaju Kurban-bajram )

Ramazan

Ramazan je zajednički praznik pripadnika kineskih narodnosti Huej,Ujgur, Kazak, Uzbek, Tadžik,Tatar, Kergiz, Sala,Dongsjan i Baoan. Ramazan je ime devetog meseca muslimanskog verskog kalendara, odnosno mesec posta. Ramazan traje 29 dana ili 30 dana. Muslimani ozbiljno poštuju ramazanski post.

Proslava ramazana je svečana. Pre dolaska praznika, svaka porodica pročisti stan i dobro obavlja ličnu higijenu. Mladi ljudi vole da prirede svadbu u verskim prazničnim danima.

Nova godina po tibetskom tradicionalnom kalendaru

Nova godina po tibetskom tradicionalnom kalendaru je najsvečaniji praznik pripadnika tibetske narodnosti. Praznik je počeo 1.januara po tibetskom kalendaru i traje 15 dana. Na prvi dan praznika,mladići i devojke obučeni u prazničnoj nacionalnoj nošnji medjusobno čestitaju praznik poželeći sreću. Svečano obučeni Tibetanci izgovore molitvu u hramu ili pevaju igrajući, ali ne mogu da posete rodjake i prijatelje.

( slika: Divna veština na konju povodom Nove godine pripadnika tibetske narodnosti )

Festival Nadamu

Nadamu je godišnji tradicionalni praznik pripadnika Mongolske narodnosti u kineskoj Unutrašnjoj Mongoliji, Sinkjangu i provincijama Gansu i Ćinhaj. Proslava praznika je u jesenji. U mongolskom jeziku Nadamu znači zabava ili igra. Nadamu ima drevnu istoriju. U prošlosti u danima Nadamu bio je potreban religiozni obred za eliminisanje prirodnih stihija i katastrofe. Sada glavni sadržaji Nadame su rvanje, konjske trke,takmičenje u streličarstvu koji pripadaju tradicionalnim sportskim disciplinama nacionalnih manjina, takodje i takmičenje u atletici,košarci i odbojci.