China ABC

Nacionalna kultura u Kini

Radi nasledjivanja i razvoja kulture nacionalnih manjina, svaka nacionalna autonomna pokrajina i nacionalni autonomni okrug osnovala je svoje odgovarajuće organizacije kao što su : Udruženje pisaca,udruženje dramatičara, udruženje muzičara, plesača i slikara, kao i filmsko udruženje i institut foto-snimatelja. U jednim visokim školama u područjima nacionalne autonomije je otvoren prredmet književnosti nacionalnih manjina, a u drugim krajevima su otvorene umetničke škole, kao što su konzervatorijum, dramski i filmski fakultet koji su pripremili veliku količinu talentovanih kadrova za nacionalnu književnost i umetnost.

Dosad na Tibetu, u Unutrašnjoj Mongoliji i Sinkjangu su osnovani fakulteti tibetske ,mongolske i ujgurske medicine, kao i srednje stručne škole nacionalne medicine.

U Kini je formiran odred pisaca i umetnika pripadnika nacionalnih manjina medju njima pisac Laoše, pripadnik mandžurske narodnosti, pesnik Kang Lanjin, pripadnik tajske narodnosti i drugi. Sem toga su osnovane profesionalne ili amaterske umetničke trupe etničkih manjina koje se aktiviraju u selima, stošarskim područjima i gradovima nastanjenim pripadnicima nacionalnih manjina.

Još pre 20 godina u Kini je izašlo iz štampe mnogo umetničkih materijala nacionalnih manjina kao što su: « Zbirka kineske narodne muzike», «Zbirka kineske dramske muzike», « Zbirka o nacionalnim i narodnim muzičkim instrumentima Kine», « Zbirka kineske estradne muzike», «Zbirka kineske koreografije», «Zbirka kineske drame», «Zbirka kineskih narodnih priča», «Zbirka narodnih pesama Kine», «Zbirka narodnih izreka Kine», i «Zbirka kinske estrade».

Dalje se razvija književna i umetnička publikacija nacionalnih manjina. U Kini dosad postoji više od 100 raznovrsnih književnih i umetničkih publikacija nacionalnih manjina. Pojedina područja nacionalne autonomije imaju svoje specifične publikacije u oblastima pesme, muzike, slikarstva, filma i drame, medju kojima 20 vrsta publikacija štampanih na jezicima nacionalnih manjina. Sem toga, u Kini postoji više od 3400 vrsta knjiga štampanih na jezicima nacionalnih manjina.