China ABC

Kvalifikacija kadrova nacionalnih manjina

Kineska vlada posvećuje veliku pažnju kvalifikaciji kadrova pripadnika nacionalnih manjina. Njihov broj se povećava iz godine u godinu. Velika količina ovih kadrova je unapredjena na rukovodećim položajima na nivou više od srezova. Sada predsednici 5 kineskih autonomnih pokrajina, 30 autonomnih okruga i 119 autonomnih srezova su pripadnici nacionalnih manjina.

Pripadnici svih narodnosti učestvuju u upravljanju državnim političkim i društvenim poslovima. Svaka od 56 narodnosti ima svoje poslanike i članove u institucijama Svekineskog narodnog kongresa i Svekineskog narodnog političkog konsultativnog saveta.