China ABC

Pregled narodnosti u Kini

Kina je jedinstvena mnogonacionalna zemlja, takodje i jedna od mnogoljudskih zemalja u svetu. Kina ima milijaru i 300 miliona stanovnika iz 56 narodnosti.

One su: Han, Mongolija, Huej, Tibet, Ujgur, Miao, Ji, Džuang, Buji, Koreja, Madžur, Dong, Jao, Bej, Tuđa, Hani, Kazak, Taj, Li, Lisu, Va, Še, Gaošan, Lahu, Šuej, Dongsjan, Nasi, Đingpo, Kirgiz, Tu, Dahur, Mulao, Ćiang, Bulang, Sala, Maonang, Gelao,Sibo, Ačang, Pumi, Tadžik, Nu, Uzbek,Rusija,Ovenk, Dean, Baoan,Jujgu, Đing, Tatar,Dulong, Olunčun, Hece, Menba, Loba i Kino. Sem toga u Kini postoji mali broj stanovnika iz narodnosti koja još nije poznata.

U Kini broj Hanaca uzima oko 92 odsto ukupnog broja stanovništva cele zemlje, a broj pripadnika nacionalnih manjina čini preko 8 odsto ukupnog broja stanovništva. Oni žive uglavnom u severozapadnom, jugozapadnom i severoistočnom delu zemlje.

Sem pripadnika narodnosti Huej i mandžuske narodnosti koji koriste kineski jezik, pripadnici drugih nacionalnih manjina koriste jezik svoje narodnosti ili kineski jezik.