China ABC

Kineski važni diplomtski dokumenti

Kina i SAD:

《Zajednički kominikej između Kine i SAD》(1972)

《Kominikej o osnivanju diplomatskih odsnosa Kine i SAD》(1978)

《Kominikej 17. Avgusta》(1982)

Kina i Japan

《Zajednički kominikej izemđu Kine i SAD》(1972)

《Mirni i prijateslji ugovor Kine i Japana》(1978)

《Zajedničko saopštenje između Kine i Japana》(1972)

Kina i Rusija

《Ugovor o dobrosusednoj i prijateljskoj saradnji između NR Kine i Rusije》(2002)

Kina i Velika Britanija:

《Zajedničko saopštenje o Hongkongu Kine i Velike Britanije》(1984)

《Zajedničko saopštenje Kine i Velike Britanije》(1998)