China ABC

Ćian Ćičen

Vicepremijer (1993-), Ministar inostranih poslova NR Kine (1988-1998)

Rođen je u Điadingu Šangaja. Ćian Ćičen se u 1942. udružio u Komunističku Partije Kine i da je obavio studentsku podzemnu aktivnost KP Kine u Šangaju, pre svega kao jedan član i sekretar odeljak podzemne KP u Šangaju. Posle 1955. godine on je uspešno bio drugi sekretar kineskog ambasada u Sovjetima, savetnik kineskog ambasada u Sovjetima (1972-1976), Ambasador u Geniji (1974-1976) i direktor odeljenja informisanja pri Ministarstvu za inostrane poslove (1976-1982), zamenik Ministra inostranih poslova (1982-1988), Ministar (1988-1998), državni savetnik i Ministar (1991-1993), vicepremijer i Ministar (1993-1998).