China ABC

Huang Hua

Ministar inostranih poslova Kine od 1976. do 1982.

Huang Hua je bio prvi kineski predstavnik u OUN i SB posle povrate svog položaja u 1971. On je bio na usluzi Ministra inostranih poslova od 1976. On je u 1978. sadržao pregovore o formiranju diplomatskih odnosa sa SAD, potom zajedno sa državnom sekretarom SAD potpisao je Kominikej Kine i SAD u 17. avgusta 1982. Prateći vicepremijera Deng Siaoping posetio je SAD u 1979. i da je prisustvovao godišnjem sastanku Međunarodnog aktivnog saveza između 1985. i 1995. Sada on je predsednik Seminara Kine za međunarodno prijateljstvo, Asocijacije Kine za međunarodne prijateljske kontakte, Instituta dobrobita i Fondaciju Song Ćingling-a.