China ABC

Ćiao Guanhua

Ministar za inostrane poslove Kine (1974.-1976.)

Rođen je u Jančengu, provincije Điangsu, Ćiao Guanhua je učio u Nemačkoj u njegovom ranom periodu i dobio PH.D. Tokom rata protiv japanske agresije, bio je kao novinar, pisao je komentare o međunarodnim događajima. U jesenu 1942. on je stupio u Dnevnik Nove Kine u Čongćingu, uređujući rubriku o međuraodnom događaju dok do uspeha antijapanskog rata. Posle osnivanja NR Kine, bio je vršilac dužnosti direktora komiteta za inostrane poslove, pomoćnik i zamenik Ministra inostranih poslova (1964.-1974). Posle 1976. godine, imenovan je konsultant Kineske narodne prijateljske asocijacije sa stranim zemljama. Njegovi autorski radovi obuhvte «Izabrani komentari o međunarodnim stvarima» i «Od Muniča do Dunkirka».