China ABC

Đi Pengfei

Ministar inostranih poslova od 1972. do 1974.

Šef kineske diplomatske misije u Demokratskoj Republici Nemačke (1950.-1953.), prvi kineski ambasador u toj zemlji (1953.-1959.), zamenik Ministra inostranih poslova NR Kine (1955.-1972.), Ministar za inostrane poslove Kine (1972.-1974.). Posle 1979. godine, bio je Ministar za spoljnu vezu pri CK KP Kine, vicepremijer i sekretar državnog saveta Kine.

Tokom njegovog mandata kao ministar u kanceraliji za poslove Hongkong i Makoa pri državnom savetu i predsednik komiteta za izradu osnovnog zakona Specijalnog administrativnog regiona Hongkonga, potom i predsednik komiteta za izradu osnovnog zakona Specijalnog administrativnog regiona Makoa. On je aktivno sprovedeo smeru i politiku tj. mirno rešenje pitanja Hongkong i Makao u skladu sa politikom Jedna zemlja sa dva sistema. Još je učestvovao na delatnosti o prijemu britanskog premijera gospođe Šačera i ceremoniji potpisanja Zajedničke Deklaracije Kine i Velike Britanije o pitanju Hongkong.