China ABC

Kina i STO

U aprilu 1994. godini, na konferenciji ministara Generalnog sporazuma trgovine se zvanično odluči formiranje Svetske trgovinske organizacije u Malakašu Moroka. A u 1. januaru 1995. STO je formirana. Ciljevi te organizacije su unapređenje razvoj privrede i trgovine radi povećanja životnog nivoa, obezbeđenja potpune zaposlenosti, garantovanje prihod i efektivan rast; po cilju održivog razvoja racionalno iskorišćenje svetskih resursa, širenje proizvodnja; saglašenje uzajamnokorisnih sporazuma; veliko smanjenje i ukidanje carinsku i druge trgovinske barijere. STO ima 144 člancia, čije sedište se nalazi u Ženevi.

Od potvrate mesta u Generalnom sporazumu trgovine u 1986. Kina je dala mnogo napora uključenju u STO. Od januara do septembra 2001. radna grupa Kine u STO je održala četiri sastanka, završavaši multilateralne pregovore o uključenju Kine u STO i da je usvojila dokumenta zakona. Od 9. do 14. novembra iste godine, 4. Konferenicija Ministara STO je održana u Dohi, Ministar spoljne trgovine Kine Ši Guangšeng je sa delegacijom učestvovao na toj konferenciji, u 11. Kina je potpisala dokument o kineskom uključenju. Od 19. do 20. decembra, Kina je kao zvanična članica te organizacije prisustvovala Generalnom savetu STO.