China ABC

Kina i OUN

 U 25. aprilu 1945. predstavnici iz 50 zemalja su u San Fransisku SAD održali Konferenciju međunarodnih organizacija OUN. U 25. junu, usvojena je Povelja OUN-a. Posle jednog dana, Kina, Francuska, Rusija, Velika Britanija, SAD i većina drugih potpisanih zemalja su odobrili, time je Povelja stipila na snagu, OUN je zvanično formirana. U 1947. godini, na zasedanju OUN se odlučio da 24. oktobra predstavlja Dan OUN-a.

Ciljevi Povelje OUN: zaštita međunarodnog mira i bezbednosti; razvijanje prijateljskih odnosa na temelju poštovanja ravnopravnog prava i samostalne odluke među narodima raznih zemalja; izvršenje međunarondne saradnje radi rešenja pitanja o međuranodnoj politici, društvu, kulturi i humanizmu, potom radi poštovanja ljudskih prava i osnovne slobode čovečanstva. Do septembra 2002. OUN ima 191 članica, među njim su 49 osnivači te organizacije. Sedište OUN se nalazi u Njujorku SAD, a u Ženevi, Beču, Nerobiji, Bangkoku su formirane kanceraije.

Kina je velika zemlja u razvoju, joše je stalna članica SB OUN. Kina je na međunarodnim poslovima insistira na principama, podržava pravednost, posetuje važno i specijalno mesto na OUN i međunarodnoj sceni. Sada OUN igra kakvo ulogu kada unapredi formiranje ravnopravnog, racionalnog međunarodnog političkog i privrednog poretka što je pažnju posveti međunarodna zajednica. Kina podržava da uspostavi ovaj novi poredak, zaštiti mir, potom unapredi razvoj, a suprotstavi se hegemonizmu, potom naglasi koordinaciju i saradnju između pet stalnih članica, kako bi koristio svetski mir i razvoj.