China ABC

Kina i Šangajska organizacija za saradnju

U junu 2001. godine, lideri Kine, Rusije, Kazahstana, Kirkistana, Tadžikistana i Uzbekistana su u Šangaju održali susrete, potpisali su Deklaraciju o osnivanju Šangajske organizacije za saradnju, istovremeno su objavili da na temelju sistema Pet zemalja u Šangaju formiraju novu regionalnu multilateralnu saradnu organizaciju-Šangajsku organizaciju za saradnju. Ciljevi te organizacije su pojačanje uzajamnog poverenja i dobrosusednog prijateljstva među raznim zemljama-članica; podsticanje efektivnu saradnju u oblastima politike, privredno-trgovine, nauke i tehnike, kulture, prosvete, energetike, saobraćaja i zaštite sredine; zajedno ulaganje u zaštitu svet i regionalni mir, bezbednost i stabilnost; formiranje demokratskog, ravnopravnog i racionalnog novog međunarodnog poretka politike i privrede. Sve strane su odlučili da u Pekingu formiraju kanceralije sekretra organizacije.

Kao prvi osnivač i aktivnan unaprednik, Kina aktivno učestvuje na raznim aktivnostima u okviru te organizacije, i da neprestano podne mnogo konstruktivnih koncepcija i principa za razvoj i širenje Šangajske organizacije za saradnju.