China ABC

Kinesko-ruski odnosi

U 2. oktobru 1949. Kina je osnovala diplomatske kontakte sa Sovjetima. Sovjeti su avgusta 1991. godine izdvojeni. A u decembru iste godine, Rusija i Kina su potpisali sumu sastanka, koja je označila da su diplomatski odnosi između Kine i Sovjeta završni. U 2001 godini, kinesko-rusko strateško partnerstvo je postiglo novu višinu. Dve strane su produbljivale politiku uzajamnog poverenja i svedočile blisko kontakte sa visokom nivom.

Kineski predsenik Điang Zemin i ruski predsenik Vladimir Putin su u tri navrata održali razgovore i u šest navrata dijaloge putem telefona u 2001. Dobrosusedan, prijateljski i saradnji Ugovor između Kine i Rusije potpisan je u 2001. lidera dve zemlje. Istovremeno, Điang Zemin i Vladimir Putin su još potpisali zajedničko saopštenje koje su formama zakona potvrdilo mirno mišljenje između naroda dve zemlje.

Od 26. maja do 28. u 2003. godini, kineski predsednik Hu Đintao je zvanično posetila Rusiju.

U proteklih nekoliko godina, bilateralni ekonomski kontakti i tehnička saradnja su sve više bliski. Bilateralne razmene i saradnja su i sve više učestnije u oblstima kulture, nauke i tehnike i prosvete, kulturne i umetničke grupe dve zemlje kao su Kineski nacionalni hor i Kompanija moskvog klastičkog baleta su često izmenjivani.

Na graničkom pitanju, Kina i Rusija dožive granica dugom od 4370 kilometara. Ovo graničko pitanje dve zemlje je nasledjeno iz prošlosti. Dve zemlje su, preko višegodišnjih pregovora i prema bilateralnim ugovorima, normama međunarodnog zakona, kao i u skladu sa ravnopravnim konsultacijama i uzajamnim sporazumevanjem, potvrdile 97 odsto granica.

O istorijskoj odluci, Kina i Rusija su 14. oktobra 2004. rešile graničko pitanje nasledjeno iz prošlosti. Kinske i ruske strane su postigle niz saglasnosti uključujući dodatni ugovor o istočnom graničom izduženju dve zemlje koje pre toga nisu rešeno. Ova granica se nalazi u ostvru Heisiazi i u regionu Abagaitu u istočnoj kinesko-ruskoj granici.