China ABC

Pregled kineske diplomatije

Narodna Republika Kine je posle osinvanja u 1949. otovrila svoju novu diplomatsku stranicu.

Od 1949. do kraj 50 godina prošlog stoleća, Kina je osnovala diplomatske odnose sa Sovjetima i svim socijalnim zemljama, i sa njima razvila je prijateljske i saradnje odnose. Posle Konferencije Vanlonga u Indoneziji u 1955. neke azijske i afričke zemlje uspostavljaju diplomatske odnose sa Kinom, već je do 1956. ukupno ima 25 zemalja.

Od poslednog perioda u 50 godina prošlog stoleća do kraja 60 godina, Kina je odvojno potpisala prijateljske ugovore i sporazume za ekonomsku tehničku saradnju sa Kenijom, Ganom, Marijom i drugim afričkim zemljama, i da podrža Angolu, Namibiju i druge afričke zemlje da naoružane borbe za nezavisnost i borbe od južnoafričkog naroda protiv raszima. Istovremeno, Kina je rešila granička pitanja nasledjena iz prošlosti sa Burmom, Nepalom, Mogolijom i Avganistanom, potpisavši graničke ugovore, i da je sa Pakistanskom potpisala granički sporazum. Do 1969. već ima 50 zemalja sačuva diplomatske odnose sa Kinom.