China ABC

Projekat dopremanja vode sa juga na sever

U jugu Kine ima bogat resurs vode, a u severnom delu Kine oskuveva vodom. Radi dopremanja vode sa juga na sever, kineski tehničari su 2002. godine, nakon 50 gidišnjeg prepešačenja i mere, počeli projekat dopremanja vode sa juga na sever.   

Ovaj projekat čine tri dela, odnosno istočna vodna linija, srednja vodna linija i zapadna vodna linija. Ove tri linije će povezati Reku Jangcea, Žutu reku, reku Huaia i reku Haia što će ostvariti cilj dopremanja vode sa juga na sever.

Prema planu, do 2050, godine, ukupna obima vode koju doprema sa juga na sever će biti 44.8 milijardi kubika među njima je 14.8 milijardi kubika iz istočne linije, 13 milijardi iz srednje linije a 17 milijardi iz zapadne. Sada ovaj projekat je u toku.