China ABC

Projekat na Tri klisure Reke Jangcea

Reka Jangcea sadrža bagat resurs vodne energije. Vodoprivredni čvorni projekat na tri klisure Reke Jangcea je ključni objekat za kompleksno očuvanje i eksploatiranje reke Jangcea. Ovaj projekat je locirao na San Doping u provinciji Hubej i tamošnja godišnja količina vodenog toka je oko 500 milijardi kubika.

Dužina brane rezervoara je 3035 metara, visina normalne akumulirane linije je 175 metara a obim rezervoara je 39.3 milijardi kubita.

Posle sagrađenja, projekat na Tri klisure Reke Jangcea će ispoljiti funcije u borbi protiv poplave, proizvodnji elektrike, zaštiti ekološke sredine, dopremanju vode sa Juga na sever i irigaciji.