China ABC

Hartija od vrednosti i njeni nadzor i upravljanje

U 1990. godini i 1991. godini, Kina je odvojeno osnovala dve berze hartije od vrednosti u Šangaju i Čenđženu. U proteklih kratkih deset godina, kineska berza akcijama je završila proces samousavršavanja a koji druge zemlje su završile za više od sto godina. Danas u ovoj berzi se sakuplja kapital od 4000 milijardi juana, 1200 preduzeća koji su ušli u tržište i 70 miliona investitora.

1998. godine, Komitet za nadzor i upravljanje hartijama od vrednosti je osnovan. Kao nadležna ustanova , komitet direktno upravlja ogranacima za nadzor i upravljanje hartijama. Berza hartijama je jedan od najvažnih kanala investiranja.do kraja 2003. godine, broj preduzeća ušla u tržište je povećena od 1224 na 1287 i berzanska vrednost ovih preduzeća iznosi 4257.8 milijardi juana što je 11 odsto više od 2002. godine.