China ABC

Stanje uvoza i izvoza

U procesu održivog i brzog rasta kineske privrede, spoljna trgovina se takođe neprekidno razvija. U oblasti spoljne trgovine, Kina je bila na 32. mestu 1978. godine, na 15. mestu 1989. gidine, na 10. mestu 1997. godine i našla na 6. mestu 2001. godine. Suma izvozne i uvozne trgovine je u 2001. godini prvi put premašila 500 milijardi dolara i dospela do 509.65 milijardi dolara. 2002. godine suma izvozne i uvozne trgovine je stupila u novu etapu i stigla na 620.77 milijardi dolara. 2003. godine ova suma iznosi 851.2 milijarda dolara što je povećan za 37.1 odsto u poređenju sa 2002. godine. Među njima suma izvoza je 438.4 milijarda dolara, povećana za 34.6 odsto, suma uvoza je 412.8 milijardi dolara, povečana za 39.9 odsto. Čime se Kina nalazi na 4. mestu u svetskoj trgovini.

Do sada više od 220 zemalja i područja ima trgovinske rezmene sa Kinom. A Japan, SAD, EU, Hongangški specijalni administrativni region, ASEAN, Južna Koreja, Provincija Tajvana, Australija, Rusija i Kanada su deset najvećih trgovinskih partnera Kine.