China ABC

Strategija za razvoj

Oktobra 1987. godine, na 13. svekineskom narodnom kongresu kineske komunističke pratije je nedvosmisleno podneta strateški razmeštaj za izgradnju modernizacije Kine. Konkretni cilj je toga što u prvoj etapi odnosno od 1981. godine do 1990. godine, ostvara cilj udvostručavanja vrednosti bruto nacionalnih proizvodnja i rešava pitanje hrane i odevanja;u drugoj etapi, od 1991. godine do kraja 20 veka, udvostruči se vrednost bruto nacionalnih proizvodnja i podigne život naroda do nivoa komfornog društva;u trećoj etapi odnosno do 2050. godine, vrednost bruto nacionalnih proizvodnja dospeva do nivoa srednjih razvijenih zemalja i osnovno realizuje modernizaciju.

Septembra 1997. godine, na 15. svekinekom narodnom kongresu je konkretizovan cilj u trećoj etapi. To je do 2010. godine, udvostruči se vrednost bruto nacionalnih proizvodnja u poređenju sa 2000. godine i formira usavršavani sistem socijalističke tržišne privrede. Do 2050. godine, Kina će u osnovi ostvoriti modernizaciju i postaviti imućna, demokratska i kulturna socijalistička zemlja.